Kuntavaaleista

Kuntavaalit 9.4.2017

Kuntavaaleissa valitaan valtuutetut kuntien ja kaupunkien valtuustoihin. Seuraavat kuntavaalit toimitetaan sunnuntaina 9.4.2017 (ennakkoäänestys kotimaassa 29.3.-4.4.2017).
Ennakkoäänestäminen onnistuu missä tahansa äänestyspisteessä ympäri Suomea, varsinaisena vaalipäivänä voi äänestää vain postitse saatuun ilmoituskorttiin merkityssä paikassa.

Miksi äänestää? – lyhyt video äänestämisen merkityksestä

Mistä kunnassa päätetään?  – video kertoo, miksi kannattaa äänestää juuri kuntavaaleissa

Äänioikeus

Seuraavissa kuntavaaleissa äänioikeutettuja ovat viimeistään vaalipäivänä (9.4.2017) 18-vuotta täyttävät Suomen kansalaiset, sekä ne muiden valtioiden kansalaiset, joilla on ollut kotikunta Suomessa viimeisen kahden vuoden ajan.

Kuntavaalit ovat

välittömät: jokainen äänestää suoraan sitä henkilöä, jonka tahtoo valituksi
salaiset: kukaan ei saa tietää, ketä äänestit, ellet itse kerro
suhteelliset: annettujen äänten perusteella ehdokkaille ja puolueille lasketaan suhteelliset äänimäärät d’Hondtin menetelmällä. Suhteellisten äänimäärien perusteella määritetään, montako paikkaa valtuustossa kukin puolue saa. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että vaikka oma ehdokkaasi ei pääsisi kunnanvaltuustoon, menee äänesi joka tapauksessa hänen puolueelleen.

Kunnanvaltuustot päättävät esimerkiksi:

– opetuksesta ja kouluruuasta
– julkisen liikenteen tukemisesta ja opiskelija-alennuksista busseissa
– kevyen liikenteen väylistä ja niiden kunnossapidosta
– nuorisotiloista
– ulko- ja sisäliikuntapaikoista
– harrastuspaikoista
– kirjastoista ja kulttuuritarjonnasta

Kuntavaaliehdokkaaksi asettuvan pitää olla 18 vuotta ja kotikunnan pitää olla se kunta, jossa hän asettuu ehdokkaaksi. Kuntavaalien ehdokkaat ja tulevat kuntavaltuutetut asuvat siis siinä kunnassa, jonka asioista päättävät. Toisin sanoen kuntavaaleissa valitaan omasta, yhteisestä lähiympäristöstä ja sen palveluista päättävät henkilöt.

Lisätietoja: www.kuntavaalit.fi
www.vaalit.fi